Generalkapitel och konvent

Höstkonvent 2017

Pilgrimsresa till Rom/Assisi

                   S:ta Katarinas kapell, Casa S. Brigida, Piazza Farnese, Rom

                   Lördag 7 oktober – Brittmässodagen

                  9.30 Matutin, laudes och högmässa   SSB:s confessor Bo Brander

Adventskonvent 2017

Djursholm 8 – 10 december

Gudstjänsterna under generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för personer som inte är medlemmar i SSB.

Information om Generalkapitlet och konventen  lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

                     Söndag 1 oktober – Den helige Mikaels dag

                    11.00 HÖGMÄSSA   Örjan Blom

                    Lördag 4 november – Alla helgons dag

                    11.00 HÖGMÄSSA   Kjell Petersson

 

MÄSSA firas kl. 11.00 följande lördagar:

16/9 Örjan Blom

21/10 Kjell Petersson

18/11 Andreas Wejderstam

2/12 Örjan Blom

Alla välkomna! Enkelt kyrkkaffe serveras.

 

                                                                   KYRKFÄRD

                                   anordnad av SSB och aKF. Alla välkomna med!

Söndag 24 september – 15 e. Heliga Trefaldighet

10.00 Abonnerad buss från Vasagatan 16 (snett mitt emot stora ingången till

Stockholm C. T-Centralen, utgång Vasagatan).

11.00 HÖGMÄSSA. Österhaninge kyrka.

Celebrant och predikant: Örjan Blom.

12.45 Lunch. Årsta slott.15.00 (ca) Återkomst till Stockholm.

Pris 230 kr för resa och lunch. Anmälan om deltagande görs

senast 19 september till Örjan Blom, tel. 08 – 662 98 82,

e-post orjan.blom@hotmail.com

 

Alla välkomna!