Generalkapitel och konvent

Adventskonvent 2017

Djursholm 8 – 10 december

Gudstjänsterna under generalkapitel och konvent är naturligtvis öppna även för dem som inte är medlemmar i SSB.

Information om Generalkapitlet och konventen  lämnas av SSB:s kaplan Örjan Blom, Jungfrugatan 40, 114 44 Stockholm. Tel. 08–662 98 82.


ROSENIUSKYRKAN, Smala gränd 5, Stockholm

 MÄSSA

firas kl. 11.00 lördagarna  2/12 och 16/12.

 

Annandag Jul 26 december – Den helige Stefanos dag

 11.00 HÖGMÄSSA Örjan Blom

Trettondedag Jul – Epifania – 6 januari

11.00 HÖGMÄSSA Örjan Blom Bo Rosengren

 

BIRGITTASYSTRARNAS KAPELL OCH GÄSTHEM, Burevägen 12, Djursholm

Söndag 10 december – Andra i Advent

 I samband med SSB:s adventskonvent:

10.00   LAUDES

10.30   HÖGMÄSSA SSB:s vicarius Markus Hagberg

12.00   LUNCH

Anmälan om deltagande i lunchen (180 kr) senast 30 november

till Mats Wendt SSB, Nicandergatan 16, 645 31 STRÄNGNÄS,

mobil 0706-42 74 54, e-post mats.p.wendt@telia.com